Kraanbonnen ietsje duurder

Het zeilseizoen loopt ten einde, dus tijd om na te denken over het overwinteren van je boot. Mocht je kraanbonnen nodig hebben dan zijn deze bij Toos en Jos Janssen, Hennie Peters en Peter Verlaan te krijgen, graag contant en gepast betalen.

Houd er rekening dat van Kuyk, na 20 jaar, de prijzen iets heeft moeten verhogen. Een kaan- en mastbon is €2,50 duurder geworden en een spuitbon €0,50.

Slot hoofdpoort werkt weer!

Onlangs haperde het slot van de hoofdpoort. Dit komt wel vaker voor en kan verschillende oorzaken hebben. Mocht het weer gebeuren dan is het belangrijk om NIET het slot te forceren! Meestal is het mogelijk om het slot vanaf binnenzijde te openen. Jos heeft het slot weer gerepareerd, waarvoor dank.

Opgepast WESPEN

Afgelopen dinsdag zijn op een drietal walboten wespennesten verwijderd. Het gaat om de Franse HANGPOOT wesp. Laat je niet misleiden door die hangende pootjes, wanneer je in de buurt van hun nesten komt kunnen ze heel fel steken. Dit soort nesten gedijt bij zeer warm weer en nestelen zich in de masten of onder de dekzeilen. Dus pas op wanneer jij je boot optuigt.

Neem eigen afval a.u.b. mee naar huis!!

De laatste weken is onze afvalcontainer regelmatig overvol geraakt. Er zat van alles en nog wat in de container, niet alleen clubhuis afval. Goed dat iedereen zo netjes is. We hebben echter bericht gekregen dat het ophaaltarief verhoogd wordt, wanneer dit volume structureel is .

Zoals in het huishoudelijk reglement is vastgelegd is gebruik van de afvalcontainer uitsluitend bedoeld voor clubhuisafval. Vandaar dat we genoodzaakt zijn een slot te bevestigen op de container.

Dus neem jouw eigen afval mee naar huis!

Alvast bedankt.

Jubilarissen en nieuwe penningmeester.

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) namen we afscheid van Jos Velter als penningmeester. Jos heeft dit vele jaren gedaan. Tot het eind van het jaar blijft hij gedeeltelijk actief. Jos, dank je wel voor alle jaren dat je onze penningmeester was. Onze nieuwe penningmeester is Wessel Lasschuit. Wessel veel succes met deze nieuwe functie binnen het bestuur.
Daarna werden de twee jubilarissen gehuldigd.
Bert Mevissen is 25 jaar lid. Sinds 1997.
Theo de Vries is 40 jaar lid. Sinds 1982
Bert en Theo van harte gefeliciteerd en dat jullie nog vele jaren lid van de club mogen blijven.

 

Aandacht voor poorten sluiten

Ik heb gemerkt, de afgelopen twee weken, dat het met het sluiten van de poorten niet altijd goed gaat.

Vooral de grote poort is een aantal keren open blijven staan, gewoon op een door de weekse dag, terwijl er maar een paar leden aanwezig waren.

De kleine tussenpoorten staan ook regelmatig open. Dat ze niet op slot zijn, terwijl er diverse mensen op hun boten (bezig) zijn, vind ik aanvaardbaar, en zeker in het weekend, maar helemaal open laten staan is nooit de bedoeling geweest.

Het bestuur is het met deze ingezonden brief helemaal eens, graag de poorten op slot houden. Zie ook het HHR

 

Opgepast nieuwe ondiepe plekken op de plassen!

Jos Janssen maakt niet alleen een rondje over onze steigers maar ook over de plassen. Deze week heeft Jos de ondiepten op de plassen opgemeten en in kaart gebracht. Met rode vlaggetjes heeft Jos aangegeven waar je moet uitkijken.Ook bij de ingang naar de Koeweide is het uitkijken geblazen.

April 2022, van de voorzitter

April 2022, van de voorzitter,

Mijn vorige “van de voorzitter’ was van maart 2021. Dat is alweer een heel jaar geleden. En dus is het zo langzamerhand tijd dat er een verse “van de voorzitter’ geschreven wordt. Er is immers ook wat te schrijven.

We beginnen de pandemie langzaam gedag te zeggen, althans in de zin van regeltje hier en regeltje daar. Corona is er immers nog volop en de besmettingen en ziekmeldingen rijzen nog iedere week de pan uit.

Ondanks corona en alle andere ellende in de wereld, verheugen we ons als vereniging vooral op het komende zeilseizoen. Niet dat we afgelopen jaren niet hebben kunnen zeilen, goddank wel. Maar we kunnen vooral het verenigingsleven weer meer inhoud geven. Onze eigen agenda is weer als vanouds gevuld, 2 ALV’s, jeugdzeilen, sailability dagen, een hele serie zeilwedstrijden gevolgd door gezellige BBQ’s tot in de kleine uurtjes, een stadswandeling en een bezem uit de mast.

De bezem in de mast is alweer verleden tijd. Maar zeker nog niet vergeten. Het was een ongelooflijk mooie eerste happening van 2022. Buiten het vervangen van vlonders op de
B-steiger en het aanbrengen van schuurlijsten aan de kopse kanten van dwarssteigers waren het vooral jaarlijkse terugkerende klussen maar wel allemaal noodzakelijk. Zeker nadat het terrein en clubhuis gedurende de pandemie het met een tandje minder heeft moeten doen.

De dag begon koud en guur, maar wel droog en tegen alle verwachting in werd het nog heel aangenaam met een zonnige afsluiting. Wederom was de opkomst geweldig, wel meer dan 90 leden zagen we flink aan de slag. Halfweg verzorgd door een fantastische catering, was zowel het werk als de dag zo om. Het was een genoegen te zien dat ook veel nieuwe leden zich in het strijd gewoel hebben gestort. Steeds weer hoor ik dat deelname aan de bezem de leukste manier is om kennis te maken. De fotoreportage spreekt boekdelen.

Iedereen hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Vermeldenswaardig is ook dat Don Knapen de eerste schakelkast op de steiger in gebruik heeft genomen. De steiger commissie heeft daar met de elektrische afkortzaag gelijk gebruik van kunnen maken. Het niet aanwezig zijn van 220V bij de steiger is met name voor werkzaamheden aan de steigers een groot gemis maar is ook noodzakelijk voor bewaking van de haven. Wolf Schulze heeft een enorme brok werk verzet met een uiterst professionele engineering en Don Knapen heeft samen met het “Solarteam” de uitvoering op zich genomen.

Bij het aanleggen van het pad naar de haven in 2015 waren er al voorbereidingen getroffen om enkele nutsvoorzieningen naar de haven te kunnen brengen. Dat zijn een PE leiding voor water, een 4 aderige 6mm2 stroomkabel en een CAT5 datakabel. Met die 4 aderige kabel brengen we nu stroom van de zonnepanelen en, onafhankelijk daarvan, stroom van de generator naar de haven.

Het “Solarteam” kreeg gaandeweg de uitvoering van de werkzaamheden vaak de vraag of er ook aansluitingen bij de boten zouden komen. Om misverstanden te voorkomen wil ik graag uitleggen waarom er 220V naar de haven is gebracht.

  • De 220V van de zonnepanelen is met name bedoeld om 24/7 de bewaking van de haven verder gestalte te geven in de vorm van groene led verlichting en bewegingsmelders voor het signaleren en afschrikken van ongewenste bezoekers.
  • De 220V van de generator is met name bedoeld voor werkzaamheden aan de steiger maar kan natuurlijk ook gebruikt worden bij calamiteiten.

En daar zal het ook bij blijven, de 4 aderige 6mm2 kabel is onvoldoende zwaar om ook de dwarssteigers van 220V aansluitpunten te voorzien. Maar dat is van meet af aan nooit de intentie geweest.

We zijn, naar ik mag hopen, immers vooral zeilers en geen “watersporters” die op hun plekje aan de steiger een drijvende caravan hebben liggen. De plas op en zeilen! Daar gaat het om.

Zeil ze!
Hennie Peeters, voorzitter Thorner Zeilclub.

Watersportverbond inschrijving

Al onze leden met een havenplaats zijn/worden ingeschreven bij het watersportverbond. Hierna ontvang je een email:

Dit is dus geen datalek of spam, maar jouw inschrijving bij het watersportverbond.