Jaarverslag 2022 steigercommissie

In 2022 zijn we pas ver in het jaar kunnen beginnen met werkzaamheden aan de steigers als gevolg van de corona beperkingen.

Buiten het reguliere steigerwerk is de belangrijkste klus die we in 2022 hebben uitgevoerd, het verlengen van de palen in de haven geweest.

De tijdelijke houten verlengstukken, die in juli 2021 waren geplaatst tijdens de hoogwater situatie, moesten vervangen worden door een definitieve constructie.

De uitvoering van dit werk heeft plaats gevonden in november en december. We hebben 191 uren besteed en kwamen uiteindelijk op € 3800,- totale projectkosten (€1700,- materiaal en € 2100,- uitvoering).

Alle 16 palen in de haven zijn met een stalen deel van 120 cm langer gemaakt.

We kunnen hiermee een hoog water situatie aan van 25,70 meter boven NAP (de koppen van de palen zitten op 26,20 boven NAP).

De hoogste waterstand die in juli 2021 in Thorn is bereikt, is 23,85 meter boven NAP geweest, bij meer dan 3200 m3/sec. afvoer van de Maas.

 

Foto’s gemaakt tijdens de uitvoering:

In 2023 gaan we, buiten het reguliere steigerwerk, de veiligheidstrappen in de haven vernieuwen.

Ook zullen we mogelijk starten met het aanbrengen van laagwater voorzieningen, die waarschijnlijk even belangrijk zijn als de gerealiseerde hoogwater voorziening.

Laag water situaties zijn een bedreiging voor de steigers en de boten in de haven, omdat de hoofdsteiger al na 30 cm waterdaling op de grond ligt en de rest van de steigers verder daalt tot ongeveer 250 cm onder het normale water niveau. Veel boten zullen dan ook met hun kiel op de grond terecht komen. Laag water situaties kunnen ontstaan door schade aan de stuw in Linne

(bijvoorbeeld de beschadiging van de stuw door een duwbak in februari 2020) of door het strijken van de stuw bij lage Maaswater temperaturen (winter 1997, met grote schade aan steigers en boten ZC Thorn).

 

Werken in de steigercommissie levert uitdagende klussen op in een leuk team van vrijwilligers.

Heb je zin om hieraan mee te doen, meld je dan aan bij Peter Riesthuis (thornerzc@gmail.com) of bij mij.

  

Met vriendelijke groet,

 Gerard Janssen

Steigercommissie