Lidmaatschap opzeggen: voor 1 december

in januari worden de rekeningen voor 2023 verstuurt. Dat is voor sommige leden aanleiding om dan hun lidmaatschap te heroverwegen en proberen alsnog op te zeggen. In het huishoudelijk reglement staat dat er voor 1 december opgezegd moet worden. Dat scheelt het versturen van rekeningen en nodeloze discussies over het beëindigen van het lidmaatschap. Houdt er ook rekening mee dat het lidmaatschap pas beëindigd is zodra ook de sleutel is ingeleverd (waarna de €50 borg retour wordt gestort)

die Rechnungen für 2023 werden im Januar verschickt. Dies ist für manche Mitglieder ein Grund, ihre Mitgliedschaft zu überdenken und doch noch zu kündigen. Die Hausordnung besagt, dass eine Kündigung vor dem 1. Dezember erfolgen muss. Das erspart das Versenden von Rechnungen und unnötige Diskussionen über die Kündigung der Mitgliedschaft. Beachten Sie auch, dass die Mitgliedschaft erst beendet wird, wenn auch der Schlüssel zurückgegeben wird (danach wird die Kaution von 50 € zurückerstattet)

Bericht van de Havenmeester

 

 

           Beste leden van de Thorner Zeilclub,

In september heeft uw havenmeester de laatste vrije ligplaatsen in de haven kunnen uitgeven. Nu is de haven helemaal vol. Dat is een situatie die wij bij de Thorner Zeilclub nog niet eerder hebben gehad. Ja, we hebben zelfs een wachtlijst. Daar staan nu 10 gegadigden op.

Opzegging lidmaatschap/ligplaats

Als u uw lidmaatschap en/of ligplaats wilt opzeggen, doe dat dan a.u.b. vóór 1 december a.s. Anders blijft u contributie- en onderhoudsbijdrage plichtig over 2023. U bent pas lid àf als u ook de toegangssleutel heeft ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.

Winterligplaatsen

U kunt uw boot op eigen risico in de haven laten liggen. Uiteraard neemt u uw buitenboordmotor mee naar huis. Kom wel regelmatig kijken of alles er nog goed bij ligt. Vooral bij storm, hoog- en laagwater.

Alle boten die na 1 december nog in de haven liggen betalen € 50,00 winterliggeld. U vindt dat bedrag terug op uw contributierekening over 2023.

Jollenbezitters moeten hun boten òf mee naar huis nemen òf na de Bezem uit de Mast op de parkeerplaats stallen. In het laatste geval betaalt u € 25,– winterliggeld. Let op dat u de boot goed verankert m.b.v. de betonblokken die op de parkeerplaatsen liggen. Bijna iedere winter hebben we te maken met hoogwater. Het jollenterrein loopt dan helemaal onder.

Mag ik met u afspreken dat op 15 november het benedenterrein helemaal leeg is?

Tot bij de Bezem uit de Mast,

Magda Syrier