Gebruik van de lier

Gebruik van de lier bij de slipway:

De slipway beschikt over een lier om het in en uit het water halen van boten te vergemakkelijken. Deze lier heeft een capaciteit van 900 kg. De lijn heeft een breekkracht van 1800 kg. Om incidenten te voorkomen heeft het bestuur om veiligheidsredenen besloten dat de lier uitsluitend gebruikt mag worden voor de zwaardboten die op het jollenterrein liggen.

Kielboten kunnen ook via de slipway te water gelaten worden maar dan uitsluitend met gebruikmaking van de eigen auto. De spanning op de lijn van de lier wordt, ook vanwege de knik in de slipway, veel te hoog bij het in- of uitslippen van kielboten. De kans dat de lijn knapt is te groot. Dat levert heel gevaarlijke situaties op.

De  gebruiksaanwijzing van de lier hangt op het prikbord in het clubgebouw.