Tarieven TZC

De Thorner Zeilclub is een vereniging die zich voornamelijk richt op de regio. Er zijn 150 ligplaatsen in de haven. Er zijn walplaatsen voor jollen en er is een slipway waar alleen leden (gratis) gebruik van kunnen maken.

Wilt u lid worden meldt u dan aan bij het secretariaat van de Thorner zeilclub door het inschrijfformulier in te vullen, te vinden onder het kopje ‘Contact’.  U wordt vervolgens uitgenodigd bij het bestuur van de Thorner Zeilclub voor een kennismakingsgesprek.

Contributie en Liggelden

Nieuwe leden:
Entreegeld : € 300,- (eenmalig voor een plaats in de haven of op de wal)
Borg sleutel: € 50,-

Tarieven voor een ligplaats in de jachthaven:
Liggeld : € 14,-/m² met een minimum van € 160.-
Winterligplaats : € 50,-  (vanaf 1 december tot 1 april)
Tijdelijke ligplaats voor 2e boot of ligplaats voor nieuwe leden: naar rato vanaf de maand van reserveren van de ligplaats, gerekend in volle maanden.

Walplaats voor jollen : € 90,- (gratis voor aspirantleden)
Winterligplaats jollen op P-plaats: € 25,- (vanaf 1 december tot 1 april)

Contributie:
Leden 18+ : € 65,- per jaar
Onderhoudsbijdrage leden 18+ : € 50,- per jaar (terug te verdienen door werkzaamheden voor de TZC uit te voeren)
Aspirantleden (tot 16 jaar) – € 25,- per jaar
Leden 16-17 jaar – € 35,- per jaar

Deelvaren
Naast je gewone lidmaatschap, dat bestaat uit een contributie en onderhoudsbijdrage,  betaal je € 225,- voor het gebruik van de deelvaarboten per jaar.

 

Rabobank rekening NL90 RABO 0151017638 t.n.v. de Thorner Zeilclub.

Opzegging van het lidmaatschap en/of de ligplaats dient schriftelijk vóór 1 december van enig jaar te geschieden bij het secretariaat.